Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wprowadzona polityka prywatności i plików cookies opisuje stosowane przez Przedsiębiorstwo Majnusz zasady postępowania z danymi osobowymi przy jednoczesnym wykorzystaniu plików cookies i innych technologii w ramach niniejszej strony internetowej www.majnusz.pl

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Majnusz z siedzibą pod adresem:

ul. Piaskowa 11, 

47-400 Racibórz

NIP:639-000-20-61
REGON: 272024053

 1. Przez użyte w niniejszej polityce prywatności i plików cookies sformułowanie „Strona www” należy rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.majnusz.pl

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym: RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 
 2. W przypadku korzystania ze Strony www takimi danymi mogą być np. adres e-mail lub adres IP. 
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Twoje dane pozyskane przez nas mogą być przetwarzane w następujących celach: 
  1. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
  2. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (jeśli wyraziłeś w tym zakresie odrębną zgodę);
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów (chodzi tu np. o sytuacje, w których przetwarzanie Twoich danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa);
  4. wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami przewidzianymi przez prawo. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością.
  Przedsiębiorstwo Majnusz dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Możemy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Twoje dane będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, z których korzystamy, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, prawnikom i doradcom działającym na nasze zlecenie, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez nas roszczeń.

3. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z następujących praw:
  1. prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo do informacji o tym, jakie są to dane;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 2. Aby skorzystać z przysługujących praw, o których mowa w punktach od a) do h) należy wysłać wiadomość mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony www na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie) zapisywane są tzw. pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze Strony www. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.: 
  • zbieranie danych statystycznych Strony www, co umożliwia nam rozwijanie jej zasobów zgodnie z preferencjami odwiedzających ją osób.
 1. Pamiętaj, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie z naszej Strony może być utrudnione.
 2. Warto wiedzieć, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

5. Inne technologie

 1. Miej proszę na uwadze, że możemy również stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Ciebie w ramach Strony www: 
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony www;
  • śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords – do mierzenia skuteczności reklamowania naszych usług / produktów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing;

6. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona www.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony www i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji.

7. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zostanie zaktualizowana.