Usługi budowlane, remontowe i inwestycyjne

Usługi budowlane, remontowe i inwestycyjne

Budowa i wyposażanie basenów

  • Kompleksowe wykonawstwo obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • Wznoszenie i remonty obiektów przemysłowych
  • Remonty obiektów budowlanych
  • Docieplenia budynków
  • Roboty dekarskie
  • Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
  • Remonty i wykonawstwo nowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • Remonty i wykonawstwo instalacji elektrycznych
  • Remonty i wykonawstwo instalacji c.o., wod.kan. i gazowych
  • Roboty wykończeniowe