Produkcja

1. Zastosowanie węglowych elektrod spawalniczych

Podstawowym zastosowaniem węglowych elektrod spawalniczych jest proces elektropowietrznego żłobienia i cięcia. Istota procesu żłobienia i cięcia polega na nadtopieniu łukiem elektrycznym obrabianych przedmiotów przy jednoczesnym usunięciu stopionego materiału za pomocą sprężonego powietrza.

Zalety stosowania elektrod węglowych w w/w procesie to wyeliminowanie takich metod obróbki metalu, jak dłutowanie, szlifowanie, żłobienie i cięcie palnikiem acetylenowym. Efektem stosowania węglowych elektrod jest:

 • prostota operacji
 • duża wydajność procesu
 • zmniejszona uciążliwość pracy
 • ekonomia procesu

Procesy w których elektrody węglowe mają największe zastosowanie, to:

 • spawanie stali, żeliwa i metali nieżelaznych
 • łukowe cięcie i żłobienie
 • usuwanie starych spoin, obróbka wykończeniowa spoin
 • czyszczenie i naprawa odlewów z żeliwa i metali nieżelaznych
 • cięcie metali pod wodą

2. Proces produkcji.

W celu zwiększenia intensywności procesu elektropowietrznego cięcia i żłobienia elektrody węglowe są pokrywane warstwą miedzi elektrolitycznej. Dla klientów o szczególnych wymaganiach prądowych istnieje możliwość produkowania elektrod o specjalnych parametrach.

2. Asortyment oferowanych elektrod:

 • ESW -253 Elektrody spawalnicze nie miedziowane, okrągłe lub prostokątne
 • ESM - 257 Elektrody spawalnicze miedziowane, okrągłe lub prostokątne
 • ESC - 270 Elektrody spawalnicze miedziowane do cięcia pod wodą okrągłe z otworem

3. Wymiary

Rodzaj elektrod

Wymiar przekroju

Φ elektrody

[ mm ]

Standardowe długości

[ mm ]

Grubość warstwy

Miedzi

[ mm ]

ESW-253

4

305 - 500

-

5

6

8

10

13

16

19

500 - 1000

ESM-257

4

305 - 450

> 0,05

5

6

> 0,06

8

10

> 0,08

13

> 0,10

16

19

4x12

400

3x25

4x20

5x20

6x20

ESC-270

10/3

220

> 0,20

4. Parametry fizyko – mechaniczne

Parametr

Jednostka

Asortyment elektrod

ESW-253

ESM-257

ESC-270

Gęstość pozorna

g/cm3

1,7

1,7

1,7

Zawartość popiołu

%

0,5

0,5

0,5

Oporność elektryczna

właściwa

μΩm

17

17

17

Wytrzymałość mechaniczna na zginanie

MPa

30

30

30

Grubość warstwy

otuliny miedzi

mm

-

0,05 – 0,20

0,20

Zawartość wilgoci

%

0,1

0,1

-

5. Zalecane obciążenia prądowe.

Asortyment elektrod

Wymiary przekroju elektrody

[ mm ]

Obciążenia prądowe

[ A ]

ESM-257

Φ 4

100 – 180

Φ 5

150 – 230

Φ 6

200 – 350

Φ 8

300 – 450

Φ 10

400 – 550

Φ 13

550 – 900

Φ 16

750 – 1200

Φ 19

1200 – 1600

4X12

290 -440

3X25

440 – 520

4X20

500 – 600

5X20

550 – 800

6X20

600 – 900

ESC-270

Φ 10/3

400 - 550

6. Pakowanie

Wymiary przekroju elektrody

[ mm ]

Ilość elektrod w opakowaniu

[ mm ]

Waga 100 szt.

[ kg ]

Φ 4

100

1,0

Φ 5

100

1,36

Φ 6

100

2,18

Φ 8

100

2,96

Φ 10

50

4,82

Φ 13

30

7,60

Φ 16

20

12,88

Φ 19

20

14,50

4X12

100

3,50

3X25

100

6,00

4X20

100

6,64

5X20

100

7,43

6X20

50

8,89

Φ 10/3

50

3,70